JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 127 407

Roční tréninkový program

Cesta k úspěchu je často dlouhá a znamená úspěšné zvládnutí řady faktorů sportovního výkonu. V první řadě se zaměřujeme na nácvik a zdokonalování techniky úderů. Výrazným předpokladem k dobré technice jsou kondiční schopnosti hráče, především koordinace. Proto se u dětí neustále věnujeme všeobecnému pohybovému rozvoji. To znamená, že do tréninku zařazujeme koordinační cvičení na vnímání těla, orientaci v prostoru, cvičení na rovnováhu či reakci. U pokročilých hráčů se věnujeme taktice i kondiční přípravě.

Neustále ale dbáme na to, aby byl trénink veden zábavnou formou
 a všechny děti do něj byly aktivně zapojeny.

1. měsíc: Rozvoj všestrannosti (koordinační cvičení zaměřená na prostorovou orientaci a vnímání  těla)

2. – 3. měsíc: Nácvik techniky úderů ( forehand, backhand)

4. – 5. měsíc: Nácvik techniky při hře na síti, zdokonalování techniky úderů (forehand, backhand)

5. – 7. měsíc: Nácvik techniky podání, zdokonalování techniky ostatních úderů

8. – 9. měsíc: Zdokonalování techniky všech základních úderů (forehand, backhand, hra na síti, podání)

10. měsíc: Soutěže, průpravné hry a herní cvičení