JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 127 407

TENIS PRO DĚTI
KURZY TENISU PRO DĚTI
Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Výuka začátečníků i pokročilých skupinovou či individuální formou
Trenéři jsou držiteli tenisové trenérské licence, aktivní tenisoví hráči nebo studenti vysokých škol s tělovýchovným zaměřením
Trénink je veden zábavnou formou v blízkosti Vašich MŠ či ZŠ

INFORMACE KE KURZŮM

Cílem sportovní organizace „TENIS PRO DĚTI“ je systematická výuka tenisu u dětí ze základních a mateřských škol  v Praze a okolí. Dále se zaměřuje na výběr talentů s možností reprezentace tenisového klubu, pořádání turnajů a tenisových soustředění. Jedním ze stanovených úkolů této organizace je vybudovat u dětí smysl pro fair play.

Za tímto projektem stojí diplomovaní tenisoví trenéři a absolventi Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

PRŮBĚH TRÉNINKU

Tréninková jednotka se skládá z úvodní, hlavní a závěrečné části. V první části jsou děti seznámeny s náplní tréninku, následuje rozběhání, rozcvičení a různé koordinační cvičení či hry (10-15min). Ve druhé části by měl být splněn cíl tréninku, tzn. nácvik či zdokonalování úderové techniky (30-40min). V poslední části probíhají hry a zhodnocení tréninku (10-15min).

Skupinové lekce jsou vedeny trenérem, který má na starost  4 – 8 hráčů. Pokud je do kurzu přihlášeno 9 – 12 hráčů, tenisový trenér má k dispozici asistenta. Výjimkou jsou jarní kurzy (10 lekcí), kdy má trenér na starost 4 – 10 hráčů a v případě vyššího počtu dětí má k dispozici asistenta. Cena za jarní kurz je snížena, viz. ceník.

Tenisové kurzy pro 1 – 3 hráče jsou zaměřeny pro děti, které se chtějí tenisu více věnovat a mají případně zájem o reprezentaci tenisového klubu. Probíhají po individuální domluvě.

VYBAVENÍ

Děti by měly mít nejlépe vlastní tenisovou raketu, kterou si u nás můžete případně zakoupit. Po předchozí domluvě je možné zapůjčení tenisové rakety na dobu kurzu. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení. Samozřejmostí by mělo být sportovní oblečení včetně vhodné obuvi (do tělocvičny sálová obuv).

PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ

Každý kurz má zvolené místo setkání, kde si děti trenér vyzvedává. Děti navštěvující družinu si trenér vyzvedává přímo ve družině a odvádí je na trénink. Po absolvování lekce je možné děti vyzvednout přímo z kurzu, ostatní děti trenér odvádí zpět do družiny.

CENA KURZU

Cena kurzu je od 2.625,- Kč/15 lekcí. Závisí na tréninkovém období (zimní, letní), počtu dětí ve skupině a frekvenci lekcí za týden. Kurz je možné navštěvovat 1x či 2x týdně. Pokud máte zájem o seznámení s tenisem a naučení základů techniky, zvolte možnost 1x týdně. Hráči, kteří mají o tento sport zájem a chtějí se v něm zdokonalovat, by měli navštěvovat kurz 2x týdně.

Na vybraných základních školách nabízíme možnost navštěvovat jarní kurz za 1450 kč/ 10 lekcí. Tento kurz je veden formou tenisového kroužku, kde se děti seznámí se základy techniky a projdou řadou koordinačních her a cvičení.

Počet hráčů ve skupině 4 – 12 2 – 3
Lekce/týden 1x 2x 1x 2x
Zimní období/15 týdnů 2850,- Kč 5400,- Kč 5250,- Kč 10200,- Kč
Letní období/15 týdnů 2625,- Kč 4950,- Kč 5025,- Kč 9750,- Kč

JAK SE DO KURZU PŘIHLÁSIT

V přihlašovacím formuláři vyberte město, školu a termín, v němž bude vaše dítě kurz navštěvovat. Do poznámky uveďte v jakém počtu dětí a kolikrát týdně byste chtěli, aby Vaše dítě trénovalo. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě do kurzu. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o kurzu a platební údaje s variabilním symbolem. Kurz uhraďte převodem či hotově (po předchozí domluvě v kanceláři). Těšíme se na vás na kurzu.

ROČNÍ TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Cesta k úspěchu je často dlouhá a znamená úspěšné zvládnutí řady faktorů sportovního výkonu. V první řadě se zaměřujeme na nácvik a zdokonalování techniky úderů. Výrazným předpokladem k dobré technice jsou kondiční schopnosti hráče, především koordinace. Proto se u dětí neustále věnujeme všeobecnému pohybovému rozvoji. To znamená, že do tréninku zařazujeme koordinační cvičení na vnímání těla, orientaci v prostoru, cvičení na rovnováhu či reakci. U pokročilých hráčů se věnujeme taktice i kondiční přípravě.

Neustále ale dbáme na to, aby byl trénink veden zábavnou formou
 a všechny děti do něj byly aktivně zapojeny.

1. měsíc: Rozvoj všestrannosti (koordinační cvičení zaměřená na prostorovou orientaci a vnímání  těla)

2. – 3. měsíc: Nácvik techniky úderů ( forehand, backhand)

4. – 5. měsíc: Nácvik techniky při hře na síti, zdokonalování techniky úderů (forehand, backhand)

5. – 7. měsíc: Nácvik techniky podání, zdokonalování techniky ostatních úderů

8. – 9. měsíc: Zdokonalování techniky všech základních úderů (forehand, backhand, hra na síti, podání)

10. měsíc: Soutěže, průpravné hry a herní cvičení

SYSTEMATICKÁ VÝUKA

Roční tréninkový program je sestaven tak, aby děti byly postupně seznamovány s technikou základních úderů. K úspěšnému zvládnutí techniky úderů je nutné, aby byly jednotlivé lekce plánovány a jejich obsah na sebe navazoval. Proto má každý z našich trenérů tréninková plán, který musí být plněn.

HERNÍ PRINCIP

K vybudování kladného vztahu k dané sportovní aktivitě je nezbytné, aby se děti pohybem bavily a těšily se na další trénink. Proto se během lekce řídíme heslem „trénink zábavnou formou“.

ZKUŠENÍ TRENÉŘI

Naši trenéři jsou pečlivě vybíráni a musí splňovat řadu osobnostních, pohybových a pedagogických předpokladů. Například smysl pro zodpovědnost, dlouholeté zkušenosti s tenisem, dobrý pohybový projev a kladný vztah k dětem.

NÁŠ TÝM

REGISTRACE DO KURZU

ZVOLTE MĚSTO:

ZVOLTE ŠKOLU/LOKALITU:

VYBERTE SI TERMÍN

MĚSTO Škola/lokalita DATUM/LEKCE DEN V TÝDNU ČAS/LEKTOR CENA REGISTRACE
Praha 4ZŠ Jílovská5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ15:30 - 16:30
Klára Formanová
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 10ZŠ Nad Vodovodem - pokročilí5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ15:30 - 16:30
Vojtěch Gerhardt
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Filosofská (objekt Jitřní)5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ16:00 - 17:00
Alžběta Klímová
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 1ZŠ Vodičkova5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ16:15 - 17:15
Martin Oršula
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 10ZŠ Nad Vodovodem - začátečníci5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ14:30 - 15:30
Vojtěch Gerhardt
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Filosofská (objekt Filosofská)5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ16:00 - 17:00
Klára Formanová
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 1ZŠ Curie5. 2. - 28. 5. 2018
(15 lekcí)
PONDĚLÍ16:00 - 17:00
Anna Peroutková
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Štefánikova7. 2. - 30. 5. 2018
(15 lekcí)
STŘEDA14:00 - 15:00
Aneta Šeslerová
2150 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Ohradní7. 2. - 30. 5. 2018
(15 lekcí)
STŘEDA15:00 - 16:00
Petr Hotovec
Vojtěch Gerhardt
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 8ZŠ Žernosecká7. 2. - 30. 5. 2018
(15 lekcí)
STŘEDA14:00 - 15:00
Klára Formanová
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 9ZŠ Fryčovická7. 2. - 30. 5. 2018
(15 lekcí)
STŘEDA14:00 - 15:00
Veronika Obolenskaia
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 9ZŠ Generála Janouška28. 3. - 30. 5. 2018
(10 lekcí)
STŘEDA15:15 - 16:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Jarov28. 3. - 30. 5. 2018
(10 lekcí)
STŘEDA16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Bítovská28. 3. - 30. 5. 2018
(10 lekcí)
STŘEDA15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Kavčí hory28. 3. - 30. 5. 2018
(10 lekcí)
STŘEDA16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Radotín28. 3. - 30. 5. 2018
(10 lekcí)
STŘEDA15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Poláčkova8. 2. - 31. 5. 2018
(15 lekcí)
ČTVRTEK15:00 - 16:00
Václav Kavalír
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 6ZŠ Marjánka9. 2. - 1. 6. 2018
(15 lekcí)
PÁTEK14:00 - 15:00
Anna Peroutková
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Mendíků9. 2. - 1. 6. 2018
(15 lekcí)
PÁTEK14:00 - 15:00
Denisa Patíková
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Jarov29. 3. - 7. 6. 2018
(10 lekcí)
ČTVRTEK15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Pražačka29. 3. - 7. 6. 2018
(10 lekcí)
ČTVRTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Radotín29. 3. - 7. 6. 2018
(10 lekcí)
ČTVRTEK14:00 - 15:00 VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Na Líše - začátečníci6. 2. - 12. 6. 2018
(15 lekcí)
ÚTERÝ14:30-15:30
Alžběta Klímová
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 10ZŠ Křimická6. 2. - 12. 6. 2018
(15 lekcí)
ÚTERÝ15:30 - 16:30
Anna Peroutková
2850 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 9ZŠ Generála Janouška27. 3. - 12. 6. 2018
(10 lekcí)
ÚTERÝ15:15 - 16:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Pražačka27. 3. - 12. 6. 2018
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 2ZŠ Slovenská27. 3. - 12. 6. 2018
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Bítovská27. 3. - 12. 6. 2018
(10 lekcí)
ÚTERÝ15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Kavčí hory27. 3. - 12. 6. 2018
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA

Partneři