JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 127 407

REGISTRACE
NA Tenis pro děti

Informace o zvoleném kurzu

Tenis pro děti
15 lekcí
ČTVRTEK 16:00 - 17:00, 7. 10. - 27. 1. 2022 (15 lekcí)
ZŠ Poláčkova, Praha 4
2850 Kč

Tento kurz je určen začínajícím a mírně pokročilým tenistům. Během 15-ti lekcí budou děti postupně seznamovány s technikou základních tenisových úderů a projdou řadou koordinačních cvičení a her.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku vám přijde e-mail, kde bude možnost z dalšího pololetí dítě odhlásit.

Platbu je nutné vždy uhradit nejpozději do 1. lekce daného pololetí. Pokud není kurz v tomto termínu uhrazen, nebude dítě dále zařazováno do výuky.

Tréninky budou probíhat ve školní tělocvičně.

Trenér si děti vyzvedne na smluveném místě setkání, o kterém budete informování formou SMS, případně si děti vyzvedne ve družině a po tréninku je opět vrátí zpět.

Nejdříve prosím zadejte své osobní údaje. Informace o přihlašovaném dítěti budou následovat.

Přihlašované dítě

Potvrzení přihlášky

  (Čtyři číslice, nic více. Kontrola proti robotům)