JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 127 407

TENIS PRO DĚTI
KURZY TENISU PRO DĚTI
Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Výuka začátečníků i pokročilých skupinovou či individuální formou
Trenéři jsou držiteli tenisové trenérské licence, aktivní tenisoví hráči nebo studenti vysokých škol s tělovýchovným zaměřením
Trénink je veden zábavnou formou v blízkosti Vašich MŠ či ZŠ

INFORMACE KE KURZŮM

Cílem sportovní organizace „TENIS PRO DĚTI“ je systematická výuka tenisu u dětí ze základních a mateřských škol  v Praze a okolí. Dále se zaměřuje na výběr talentů s možností reprezentace tenisového klubu, pořádání turnajů a tenisových soustředění. Jedním ze stanovených úkolů této organizace je vybudovat u dětí smysl pro fair play.

Za tímto projektem stojí diplomovaní tenisoví trenéři a absolventi Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

PRŮBĚH TRÉNINKU

Tréninková jednotka se skládá z úvodní, hlavní a závěrečné části. V první části jsou děti seznámeny s náplní tréninku, následuje rozběhání, rozcvičení a různé koordinační cvičení či hry (10-15min). Ve druhé části by měl být splněn cíl tréninku, tzn. nácvik či zdokonalování úderové techniky (30-40min). V poslední části probíhají hry a zhodnocení tréninku (10-15min).

Skupinové lekce jsou vedeny trenérem, který má na starost  4 – 8 hráčů. Pokud je do kurzu přihlášeno 9 – 12 hráčů, tenisový trenér má k dispozici asistenta. Výjimkou jsou jarní kurzy (10 lekcí), kdy má trenér na starost 4 – 10 hráčů a v případě vyššího počtu dětí má k dispozici asistenta. Cena za jarní kurz je snížena, viz. ceník.

Tenisové kurzy pro 1 – 3 hráče jsou zaměřeny pro děti, které se chtějí tenisu více věnovat a mají případně zájem o reprezentaci tenisového klubu. Probíhají po individuální domluvě.

VYBAVENÍ

Děti by měly mít nejlépe vlastní tenisovou raketu, kterou si u nás můžete případně zakoupit. Po předchozí domluvě je možné zapůjčení tenisové rakety na dobu kurzu. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení. Samozřejmostí by mělo být sportovní oblečení včetně vhodné obuvi (do tělocvičny sálová obuv).

PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ

Každý kurz má zvolené místo setkání, kde si děti trenér vyzvedává. Děti navštěvující družinu si trenér vyzvedává přímo ve družině a odvádí je na trénink. Po absolvování lekce je možné děti vyzvednout přímo z kurzu, ostatní děti trenér odvádí zpět do družiny.

CENA KURZU

Cena kurzu je od 2.625,- Kč/15 lekcí. Závisí na tréninkovém období (zimní, letní), počtu dětí ve skupině a frekvenci lekcí za týden. Kurz je možné navštěvovat 1x či 2x týdně. Pokud máte zájem o seznámení s tenisem a naučení základů techniky, zvolte možnost 1x týdně. Hráči, kteří mají o tento sport zájem a chtějí se v něm zdokonalovat, by měli navštěvovat kurz 2x týdně.

Na vybraných základních školách nabízíme možnost navštěvovat jarní kurz za 1450 kč/ 10 lekcí. Tento kurz je veden formou tenisového kroužku, kde se děti seznámí se základy techniky a projdou řadou koordinačních her a cvičení.

Počet hráčů ve skupině 4 – 12 2 – 3
Lekce/týden 1x 2x 1x 2x
Zimní období/15 týdnů 2850,- Kč 5400,- Kč 5250,- Kč 10200,- Kč
Letní období/15 týdnů 2625,- Kč 4950,- Kč 5025,- Kč 9750,- Kč

JAK SE DO KURZU PŘIHLÁSIT

V přihlašovacím formuláři vyberte město, školu a termín, v němž bude vaše dítě kurz navštěvovat. Do poznámky uveďte v jakém počtu dětí a kolikrát týdně byste chtěli, aby Vaše dítě trénovalo. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě do kurzu. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o kurzu a platební údaje s variabilním symbolem. Kurz uhraďte převodem či hotově (po předchozí domluvě v kanceláři). Těšíme se na vás na kurzu.

ROČNÍ TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Cesta k úspěchu je často dlouhá a znamená úspěšné zvládnutí řady faktorů sportovního výkonu. V první řadě se zaměřujeme na nácvik a zdokonalování techniky úderů. Výrazným předpokladem k dobré technice jsou kondiční schopnosti hráče, především koordinace. Proto se u dětí neustále věnujeme všeobecnému pohybovému rozvoji. To znamená, že do tréninku zařazujeme koordinační cvičení na vnímání těla, orientaci v prostoru, cvičení na rovnováhu či reakci. U pokročilých hráčů se věnujeme taktice i kondiční přípravě.

Neustále ale dbáme na to, aby byl trénink veden zábavnou formou
 a všechny děti do něj byly aktivně zapojeny.

1. měsíc: Rozvoj všestrannosti (koordinační cvičení zaměřená na prostorovou orientaci a vnímání  těla)

2. – 3. měsíc: Nácvik techniky úderů ( forehand, backhand)

4. – 5. měsíc: Nácvik techniky při hře na síti, zdokonalování techniky úderů (forehand, backhand)

5. – 7. měsíc: Nácvik techniky podání, zdokonalování techniky ostatních úderů

8. – 9. měsíc: Zdokonalování techniky všech základních úderů (forehand, backhand, hra na síti, podání)

10. měsíc: Soutěže, průpravné hry a herní cvičení

SYSTEMATICKÁ VÝUKA

Roční tréninkový program je sestaven tak, aby děti byly postupně seznamovány s technikou základních úderů. K úspěšnému zvládnutí techniky úderů je nutné, aby byly jednotlivé lekce plánovány a jejich obsah na sebe navazoval. Proto má každý z našich trenérů tréninková plán, který musí být plněn.

HERNÍ PRINCIP

K vybudování kladného vztahu k dané sportovní aktivitě je nezbytné, aby se děti pohybem bavily a těšily se na další trénink. Proto se během lekce řídíme heslem „trénink zábavnou formou“.

ZKUŠENÍ TRENÉŘI

Naši trenéři jsou pečlivě vybíráni a musí splňovat řadu osobnostních, pohybových a pedagogických předpokladů. Například smysl pro zodpovědnost, dlouholeté zkušenosti s tenisem, dobrý pohybový projev a kladný vztah k dětem.

NÁŠ TÝM

REGISTRACE DO KURZU

ZVOLTE MĚSTO:

ZVOLTE ŠKOLU/LOKALITU:

VYBERTE SI TERMÍN

MĚSTO Škola/lokalita DATUM/LEKCE DEN V TÝDNU ČAS/LEKTOR CENA REGISTRACE
Praha 6ZŠ Antonína Čermáka28. 3. - 6. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Nedvědovo náměstí28. 3. - 6. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ13:30 - 15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Řeporyje28. 3. - 6. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ14:15 - 15:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 2ZŠ Sázavská29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:30-16:301450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Nepomucká29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:30-16:301450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Radotín29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
PísniceZŠ Písnice29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 2ZŠ Jana Masaryka29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA17:00 - 18:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 6ZŠ J. A. Komenského29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:30-16:301450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 9ZŠ Fryčovická29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Bítovská29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:40 - 16:401450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Meteorologická29. 3. - 7. 6. 2017
(10 lekcí)
STŘEDA15:30 - 16:301450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 8ZŠ Hovorčovická30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK14:00-15:00
Denisa Patíková
1450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 11ZŠ Mikulova30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK14:15 - 15:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Školní30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Jarov30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 10ZŠ V Rybníčkách30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 3ZŠ Pražačka30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK16:00 - 17:00
Denisa Patíková
1450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Poláčkova30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 8ZŠ Burešova30. 3. - 8. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK15:15 - 16:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Ohradní31. 3. - 9. 6. 2017
(10 lekcí)
PÁTEK14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 6ZŠ Antonína Čermáka31. 3. - 9. 6. 2017
(10 lekcí)
PÁTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Mendíků31. 3. - 9. 6. 2017
(10 lekcí)
PÁTEK14:00 - 15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Kavčí hory31. 3. - 9. 6. 2017
(10 lekcí)
PÁTEK16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Kunratice27. 3. - 12. 6. 2017
(10 lekcí)
PONDĚLÍ14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Kunratice27. 3. - 12. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 1ZŠ Curie27. 3. - 12. 6. 2017
(10 lekcí)
PONDĚLÍ16:00 - 17:00
Denisa Patíková
1450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Školní27. 3. - 12. 6. 2017
(10 lekcí)
PONDĚLÍ14:00-15:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Kukleny4. 4. - 13. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ15:30-16:301300 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Jiráskovo náměstí4. 4. - 13. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ13:30 - 14:301300 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Habrmanova4. 4. - 13. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ13:30 - 14:301300 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Mendelova4. 4. - 13. 6. 2017
(10 lekcí)
ÚTERÝ16:15 - 17:151450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 17ZŠ Jana Wericha30. 3. - 15. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK15:30-16:30
Jakub Šimek
1450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Jiráskovo náměstí6. 4. - 15. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK15.00 - 16:001300 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Hradec KrálovéZŠ Habrmanova6. 4. - 15. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK15:00 - 16:001300 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Vladislava Vančury6. 4. - 15. 6. 2017
(10 lekcí)
ČTVRTEK15:00 - 16:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 5ZŠ Tyršova27. 3. - 19. 6. 2017
(10 lekcí)
PONDĚLÍ15:10 - 16:101450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA
Praha 4ZŠ Filosofská (objekt Filosofská)3. 4. - 19. 6. 2017
(10 lekcí)
PONDĚLÍ16:00 - 17:001450 Kč VÍCE INFORMACÍ / PŘIHLÁŠKA

Partneři